5. května 521, Turnov+420 481 323 123mrenicova@gmail.com7:30 - dle objednání

Miluji své ledviny

Miluji své ledviny

 

„Je pro mne bezpečné vyrůst a přijmout život, který jsem si vytvořila. Odkládám staré a vítám nové. Mé ledviny účinně eliminují staré jedy mojí mysli. Myšlenky, které si vybírám, vytvářejí můj svět, A proto přijímám všechno ve svém světě jako dokonalé. Mé emoce jsou stabilizovány v lásce. Miluji své krásné ledviny A jsem za ně vděčná!„ Louise L. Hay

 

Pro zimní období, které teď prožíváme se hodí popovídat si o systému, který k zimě patří. Je to systém ledvin a močového měchýře. Všechno se v míru uložilo ke spánku, aby mohlo načerpat energii pro krásný příchod jara, míza stromů zastavuje svůj tok a naše ledviny potřebují zvýšenou péči.

 

Kromě filtrace krve a produkce některých hormonů nepřipisuje dnešní lékařství ledvinám žádnou další funkci. Avšak jinak je tomu z pohledu čínské medicíny, celostní medicíny a psychomorfologie. Tím, že nezdravým životním stylem oslabujeme energii ve svých ledvinách, ubližujeme i dalším subsystémům, které pod tento okruh patří.

Pojďte se se mnou zamyslet nad jedním životním příběhem z mé ordinace.

Opakovaně ke mne přicházela jedna mladá žena se záněty na parodontu a to nejvíce u pravého horního řezáku. Její řezáky celkově byly již mnohokrát spravované pro velkou kazivost. Protože se stala i mojí homeopatickou pacientkou, měli jsme čas povídat si o dalších souvislostech jejího chorobného stavu. Z pohovorů a z měření na EAV vyšlo najevo, že jí lékaři diagnostikovali chronické onemocnění ledvin. Také hodnoty na ledvinné dráze vykazovaly poruchy toku energie a to hlavně vpravo. V minulosti se opakovaně léčila pro záněty čelních dutin. Trpěla také na bolesti kolen a to hlavně v podkolenních jamkách. Také se jí často vracely bolesti bederní páteře. Nepomáhala rehabilitace, ráno se musela dlouho rozhýbávat, aby byla schopna pracovat. Stěžovala si také na špatnou kvalitu nehtů a vlasů a na časté problémy s ušima. Nedávno u ní objevili cukrovku. Tyto problémy převážně souvisejí s energií na dráze ledvin a močového měchýře. Z pohledu celostní medicíny je tedy potřeba doporučit všechna opatření, která nám pomohou zharmonizovat a detoxikovat tento systém, aby ledviny nebyly dále přetěžovány.

V první řadě je potřeba upravit stravu. Pacientka je krevní skupina B Rh+. Tato krevní skupina má větší tendenci onemocnět při dlouhotrvajících špatných stravovacích návycích chronickým onemocněním vedlejších dutin nosních, velmi často se zde objevuje neplodnost, problémy s ledvinami a močovým měchýřem nebo v jeho subsystému, cukrovka a autoimunní choroby, kam by se dala zařadit i paradentóza. Asi největším problémem ve stravě u této skupiny je konzumace lepku a kuřat, ale to by bylo na delší povídání. Proto bylo doporučeno pacientce, nekonzumovat potraviny pro tuto skupinu škodlivé, aby při očistě nebyl organismus dále zanášen.

Příznivce firmy Energy zde napadnou velice účinné preparáty, které se k tomuto systému vztahují. Jedná se především o RENOL, který svým komplexem rostlin, energií krystalů a homeopatické složky harmonizuje energii právě v tomto okruhu a detoxikuje přetížený orgán. K zevní podpoře fyzických obtíží s koleny a páteří bylo použito bioinformačního regeneračního krému ARTRINU.

Proč? Jinak by nebylo možno zlepšit či zastavit pokračující úbytek kosti a ani chirurgická léčba, která je zde na místě by neměla trvalý efekt. Pokud vezmeme v úvahu psycho – morfologické souvislostI, které se týkají řezáků, dostáváme se k dalším „detailům“, které naši pacientku zatížily.

Kaz znamená citový problém. Kaz vyvolává změna na úrovni fyzického těla, jejíž příčinou bývá emocionální napětí, jehož se člověk takto pokouší zbavit.(samozřejmostí je perfektní hygiena). Při konzultacích s pacientkou jsme se dobraly dalších souvislostí. Prvními stálými zuby, které se u dětí prořezávají, bývají jedničky, společně s prvními moláry . Bývá to v období kolem šesti let., kdy dítě přechází do jiného systému ve školství. Dokončuje se první sedmiletý cyklus. U této pacientky právě v tomto období došlo k velkým stresům a citovým blokům, kdy od nich odešel otec a ona zůstala sama s matkou. Tento zážitek nastartoval celý řetězec problémů , které se stále stupňovaly. Pravý horní řezák odpovídá mužskému archetypu. Symbolizuje otce, autoritu, ducha. Pravá ledvina odráží vztahy a také mužskou energii, ledviny postihuje strach, úzkost a napětí, které asi odchodem otce prožívala. Zde se utvořila úrodná půda pro vzorec o mužích a autoritách celkově. A přicházejí další problémy a to v manželství. Podle vzorce z dětství si vybrala muže, který odpovídal typu jejího otce. Tím se stále restimulovala událost, prožitá v dětství a zasunutá do tmavého kouta duše. Vždy se ozvala na fyzické úrovni opakovanými záněty čelních dutin, bolestmi zad v oblasti bederní páteře, problémy s ušima .Také problémy s velkou kazivostí řezáků a opakovanými záněty v oblasti parodontu byly projevy její bolavé psychiky na fyzické úrovni.

A léčba? Bez odblokování na úrovni psychiky, naprogramování nových vzorců by léčba nepokračovala tak zdárně. Pomocí Bachovy květové therapie, případně kinesiologie či etikotherapie lze posunout ozdravný proces o velký kus cesty vpřed. Nestačí pouze mechanická očista organismu, ale je nezbytně nutná i očista mysli. Bez ní nejsou výsledky, kterých dosáhneme trvalé.

Tak co vy na to? I takto se dá pracovat na problémech zubních pacientů, pokud to dovolí čas a chce-li se pacient na svém uzdravení podílet také sám, svým myšlením a přístupem .

A ještě pro úplnost – ostatní řezáky.

Levý velký horní řezák (zub 21) odpovídá ženskému archetypu, matce, ženě a duši. Když se řezáky vzájemně překrývají, znamená to, že v rodině hraje dominantní úlohu jeden z rodičů, podle toho, který prominuje dopředu. Pokud jeden řezák roste dovnitř, můžeme předpokládat, že otec nebo matka hrají v rodině podřadnou roli. Souvislost mezi horními řezáky a stoličkami (16 a 26) je zřejmá především v případech nočního pomočování. Stolička tu symbolizuje „místo, které bych rád zaujal“. Když však díte stojí právě uprostřed sporů mezi matkou a otcem, může si je těžko nárokovat.

Přední dolní řezáky (31 a 41) naznačují, jaký význam mají rodiče v každodenním životě dítěte. Postranní řezáky (12, 22, 32, 42) přijímají energii od středních řezáků a přetvářejí ji. Z polohy, jakou zaujímají v ústech lze usuzovat na temperament dané osoby a zjistit, jak reaguje na archetypy.

Menu