5. května 521, Turnov+420 481 323 123mrenicova@gmail.com7:30 - dle objednání

Miluji své zuby

Miluji své zuby

Zuby jsou dokonalým zrcadlem našeho tělesného i duševního zdraví.

“Mé zuby jsou silné a zdravé. S chutí se zakusuji do života. Pozorně a důkladně žvýkám všechny nabyté zkušenosti. Jsem rozhodná. Volím s lehkostí a svých rozhodnutí se držím. Vybírám si takové myšlenky, které vytvářejí pevný vnitřní základ. Důvěřuji své vnitřní moudrosti a vím, že si vybírám to, co je pro mne nejlepší. Miluji své krásné zuby a jsem za ně vděčná!” To jsou slova Louise L. Hay, která uvádí jako součást pozitivních tvrzení pro zdravé tělo.

Množství pacientů, kteří se dnes obracejí k homeopatickému léčení, přibývá. Roste i počet lékařů, stomatologů, veterinárních lékařů a lékárníků, kteří jsou touto metodou nadšeni? Odpovězte si sami. Je jich už dost, nebo ještě stále málo? Homeopatie je celostní medicína, která má své místo i ve stomatologii. Kdosi kdysi řekl, že “na každém jednotlivém zubu závisí celý člověk”. V celostní medicíně musíme vskutku brát v úvahu celého člověka, i když léčíme “jen” zubní onemocnění.

Někdy asi velmi překvapuji své pacienty, když se začnu vyptávat na celková onemocnění, pokud zjistím nějaké, z pohledu zubaře nevysvětlitelné problémy, nebo stále se opakující komplikace. Na co tohle potřebuje zubní lékař vědět? Pokud použiji ještě diagnostiku pomocí elektroakupunktury dle Volla (EAV), která mi denně prokazuje cenné služby a ideálně doplňuje homeopatii zvláště v oblasti komplikované diagnostiky, jejich údiv se ještě více prohloubí.

Každý lékař, a tedy i stomatolog, by měl znát základy homeopatie, aby správně posoudil i další možnosti léčby a pacientovi nabídl více cest k jeho uzdravení. Celostní medicína je medicína s vlastní filozofíí, vyžaduje zvláštní porozumění nemoci a nemocnému člověku. Nesnaží se být lepší medicínou, ale bezpochyby citlivěji přistupuje k pacientovi. Nezabývá se pouze samotnou nemocí, ale bere v úvahu celého člověka, na což klasická medicína dnešního věku zcela zapomíná.

Proč by se tedy zubař neměl dívat na svého ustrašeného pacienta, kterému se už jen při zmínce o zubech a jejich léčení ježí hrůzou vlasy na hlavě, jako na celek s jeho radostmi a starostmi? Vzhledem k vysoce specializovaným pracovištím ve zdravotnictví je v dnešní době člověk rozkouskován na část ušní, nosní, krční, urologickou, kožní atd., ale na člověka celého i s jeho duší už málokdo myslí. Celostní medicína bere v úvahu celou symboliku lidské bytosti a někteří lékaři, ačkoliv třeba teprve pouze tuší, že existují jemnější struktury člověka, které působí i na jeho fyzickou oblast, berou při léčbě v úvahu i psychoemocionální složku nemoci.

Myslíte si asi jako leckterý můj pacient, že není moc běžné, aby se zubař zamýšlel nad skutečnými příčinami onemocnění zubů. My stomatologové dnes s pomocí současné moderní techniky léčíme pouze následky kazivosti zubů, paradontózy nebo anomálií čelistí, protože podle školní medicíny je vznik těchto nemocí způsoben jen místními faktory. Ale jak to vlastně je ve skutečnosti?

Jestliže je možno přiřadit zuby k určitým orgánům, pak také souvisejí s energetickými rovinami, tedy akupunkturními drahami. A protože každá jednotlivá energetická rovina odpovídá určitému duševnímu stavu, tedy určité psychické složce, musí být tudíž možné podle zubů sestavit psychoemocionální schéma dané osoby.

Existují práce, v nichž se můžeme dočíst o tzv. somatotopii, která zkoumá vztah zubů a ostatního těla, a také o tom, že zuby mají svůj význam i v rovině ezoterické. Zuby odrážejí svým postavením, polohou, kazivostí atd. i naše duševní a emocionální prožitky. Zuby jsou dokonalým zrcadlem našeho tělesného i duševního zdraví. I naše zuby promlouvají o událostech, kterými jsme kdysi prošli, ale jenom tehdy, umíme-li v nich číst. Každý máme svého vnitřního lékaře, který nás vede, abychom byli zdraví. Když pak již nelze v důsledku nemoci kontakt s naším vnitřním lékařem navázat, hledáme lékaře ve “vnějším světě”, aby nahradil toho prvního.

Má-li se člověk uzdravit, musí mezi oběma lékaři panovat harmonie. Proto si na závěr dovolím citovat jednu ze známých moudrostí samotného zakladatele homeopatie, lipského lékaře Christiana Friedricha Samuela Hahnemanna, který tvrdí, že “nejvyšším a jediným povoláním lékaře je vracet nemocným zdraví, což je nazýváno léčbou.“

 

(článek byl napsán v roce 2000 pro časopis Energy)

Menu