5. května 521, Turnov+420 481 323 123mrenicova@gmail.com7:30 - dle objednání

Chirurgie

Na našem pracovišti provádíme jednoduché i komplikovanější extrakce. Složitější případy jako jsou extrakce neprořezaných nebo částečně prořezaných zubů moudrosti, úpravu slizničních řas před zhotovením snímacích náhrad a další odesíláme na stomatochirurgické oddělení.

Menu